بازدید از نمایشگاه کتاب

مرکزی بازدید از نمایشگاه کتاب مرکز تخصصی ریحانه الرسول سلام الله علیها

شناسه خبر : 76376

1398/02/14

تعداد بازدید : 28

مرکزی بازدید از نمایشگاه کتاب مرکز تخصصی ریحانه الرسول سلام الله علیها
به همت معاونت پژوهش مرکز تخصصی-حوزوی ریحانه الرسول سلام الله علیها اردوی پژوهشی بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار گردید

به همت معاونت پژوهش مرکز تخصصی-حوزوی ریحانه الرسول سلام الله علیها اردوی پژوهشی بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار گردید