خوزستان - نشست مدرسه علميه طوبي بهبهان

شناسه خبر : 76374

1398/02/14

تعداد بازدید : 42

خوزستان - نشست مدرسه علميه طوبي بهبهان
نشست "جاهلیت اولی باجاهلیت مدرن"تاریخ 98/2/9 در مدرسه علمیه طوبی بهبهان برگزار گردید.

دراین نشست سرکارخانم نرجس اهدائی به بررسی جاهلیت اولی پرداختند،پس ازآن این جاهلیت راباجاهلیت مدرن امروزی مقایسه کردند.ایشان دراین نشست ازپاورپوینت استفاده نموده وتصاویرمستند متناسب بابحث خودراارائه دادند.درانتها ایشان علت جاهلیت رادوربودن از امامت می باشد وتنهاراه نجات ازجاهلیت معرفت  به امام زمان عجل الله تعالی است.