خوزستان - كارگاه موسسه اموزش عالي الزهرا (س) اهواز

شناسه خبر : 76293

1398/02/11

تعداد بازدید : 29

خوزستان - كارگاه موسسه اموزش عالي الزهرا (س) اهواز
کارگاه مقاله نويسي با حضور حجت الاسلام جناب آقای رادمهر و طلاب در تاریخ 98/2/4 در موسسه آموزش عالي الزهرا (س) اهواز برگزار شد.

عناوین مطرح شده :دراین جلسه استادبه بیان قسمتهای مختلف طرح  تفصیلی پرداختند وهریک ازقسمتهای مختلف طرح تفصیلی را به صورت كارگاهی به طلاب آموزش دادند .دربحث بیان مسئله به مواردی که دراین قسمت باید  مطرح شود مانند اینکه دراین مقاله به دنبال یافتن چه مسئلهایی است ویا اینکه حتما تعریف لغات به صورت درون متنی درتبیین وارد شود وهمچنین تعریف موضوع انتخاب شده، درپیشینه نیزبه انواع پیشینه اعم ازعام و خاص پرداخته شد، سوالات تحقیق وهمچنین فرضیه، اهداف وضرورت ها و روش تحقیق نیز مورد بررسی قرارگرفت و توسط استاد محترم برای طلاب آموزش  داده شد.