کارگاه نقد مقاله

یزد کارگاه نقد مقاله

شناسه خبر : 76205

1398/02/09

تعداد بازدید : 124

به همت معاون پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین علیه السلام، کارگاه نقد مقاله باعنوان« روایات لیس منا» برگزار گردید.

کارگاه نقد مقاله با عنوان «روایات لیس منا» به همت معاونت پژوهش مؤسسه آموش عالی حوزوی امام حسین علیه السلام مورخ 7 اردیبهشت با هدف آموزش عملی مقاله نویسی در راستای تقویت بنیه پژوهشی طلاب برگزار شد. سرکار خانم دکتر غفارنیا در این کارگاه، ابتدا به بیان ویژگی‎های عنوان با نظر به اشکالات عنوان مقاله مذکور پرداختند و گویایی عنوان را بر جذابیت آن مقدم دانستند. سپس اجزای لازم و غیر لازم چکیده و مقاله را با بیان اشکالات چکیده مقاله مذکور بیان کردند. در نهایت، نحوه صحیح ارجاع دهی در متن و تنظیم منابع در فهرست منابع را ذکر کردند.