چهارمحال و بختياري- كارگاه علمي پژوهشي تكنيكهاي مقاله نويسي

شناسه خبر : 76123

1397/12/17

تعداد بازدید : 37

چهارمحال و بختياري- كارگاه علمي پژوهشي تكنيكهاي مقاله نويسي
معاون پژوهشي مركز تخصصي شهركرد از برگزاري كارگاه علمي-پژوهشي خبر داد:

معاون پژوهش مركز تخصصي معصوميه عليها السلام شهركرد از برگزاري گارگاه علمی – پژوهشی با موضوع تکنیکهای مقاله نویسی  توسط حجت الاسلام دکتر نادری در محل مرکز تخصصی خبر داد. شرکت کنندگان در این کارگاه طلاب سطح سه – طلاب سطح دو وطلاب فارغ التحصیل بودند.

معاون پژوهش مركز تخصصي بيان كرد: محور بحث استاد با تشریح چگونگی مقاله نویسی آغاز شد و بیان داشته اند که مقاله علمی باید  ادبیات علمی داشته باشد  (احساسی و عامیانه نباشد) - ساختار مقاله از بهترین مطالب علمی باشد .چکیده مقاله که شامل (بیان مسئله ، ضرورت ، روش  و مهم ترین یافته های تحقیق) بصورت علمی و منسجم بیان گردد. مقدمه مقاله که سخت ترین قسمت مقاله است و حداقل در یک تا یک ونیم صفحه نوشته می شود و شامل ( بیان مسئله – ضرورت – اهداف – روش – سوال اصلی – سوال فرعی – پیشینه )  می باشد . سپس به تکنیکهای شکستن سوال اصلی و تبدیل آن به سوالات فرعی پرداختند که در راستای آن چگونگی شکل گیری ساختار مقاله  را توضیح و تشریح کردند .و در پایان به  تکنیکهای نوشتن چکیده و نتیجه گیری  پرداخته شد.

اخبار مرتبط