هرمزگان کارگاه مهارت ورزیword در مدرسه علمیه فاطمة الزهرا(س) پارسیان

شناسه خبر : 75989

1398/02/04

تعداد بازدید : 43

هرمزگان کارگاه مهارت ورزیword  در مدرسه علمیه فاطمة الزهرا(س) پارسیان
معاون پژوهش مدرسه علمیه خواهران فاطمة الزهرا (س) از برگزاری کارگاه مهارت ورزی word در این مدرسه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خواهران هرمزگان از بندرعباس، خانم هاشمی گفت: هدف از برگزاری ای کارگاه ارتقایی توانایی طلاب در استفاده از این نرم افزار است.

وی در ادامه  با اشاره به دیگر کاربردهای این نرم افزار بیان کرد: آموزش این نرم افزار به طلاب برای تایپ کردن سریع و نوشتن مقالات علمی و پایان نامه ها در اولویت است.

اخبار مرتبط