نشست مهدوی مدرسه علمیه جوادالائمه ع شهرستان آبدانان

ایلام- برگزاری نشست مهدوی مدرسه جوادالائمه ع شهرستان آبدانان

شناسه خبر : 75801

1398/01/31

تعداد بازدید : 72

ایلام- برگزاری نشست مهدوی مدرسه جوادالائمه ع شهرستان آبدانان
برگزاری نشست مهدوی با موضوع آخرالزمان در مدرسه علمیه جوادالائمه ع شهرستان آبدانان برگزار گردید.

برگزاری نشست مهدویت با موضوع آخر زمان با سخنرانی خانم فیضیه سهرابی نیا از طلاب سطح 3 مدرسه علمیه خواهران مدرسه آبدانان برگزار شد. ایشان باتوجه به روایات پیامبر "ص"امام صادق "ع" وتطبیق آن بر مسائل روز اشاره کرد.در آخر زمان سخت پدید خواهد آمد زیرا که مردمان خود پرست خواهند آمد وخود پرست خواهند شد وطماع ولاف زدن ومتکبر وبدگو ونا مطیع والدین وناسپاس وغیره را بیشتر از خدا دوست دارند.

اخبار مرتبط