قم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه تحقیق پایانی سرکار خانم فاطمه آسه از طلاب مدرسه حضرت آمنه س

شناسه خبر : 75400

1398/01/22

تعداد بازدید : 104

قم برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه تحقیق پایانی  سرکار خانم فاطمه آسه از طلاب مدرسه حضرت آمنه س
جلسه دفاع از پایان نامه تحقیق پایانی سرکار خانم فاطمه آسه از طلاب مدرسه حضرت آمنه س برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه تحقیق پایانی  سرکار خانم فاطمه آسه از طلاب مدرسه حضرت آمنه س  روزسه شنبه  مورخه 98/1/20 در محل مدرسه علمیه حضرت آمنه س برگزار گردید.

عنوان تحقیق پایانی  ایشان " پژوهشی درباره علم اصول نحو با تأکید بر نقد کتاب مغنی الاریب فی تهذیب مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب " بود که به داوری جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای مهدی زندیه و راهنمای جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای جواد آسه برگزار شد.