برگزاری کارگاه تحقیق پیمایشی

قزوین - برگزاری کارگاه تحقیق پیمایشی در مدرسه علمیه کوثر

شناسه خبر : 75221

1398/01/18

تعداد بازدید : 35

قزوین - برگزاری کارگاه تحقیق پیمایشی در مدرسه علمیه کوثر
معاونت پژوهش مدرسه علمیه کوثر قزوین جهت زمینه‌سازی برای حضور کیفی طلاب این مدرسه در جشنواره پیمایشی رشد، برگزار کرد.

معاونت پژوهش مدرسه علمیه کوثر قزوین جهت زمینه‌سازی برای حضور کیفی طلاب این مدرسه در جشنواره پیمایشی رشد، در ترم دوم سال تحصیلی 98-1397 برای 15 نفر از طلاب عضو کانون مهدویت سلاله نبوت کارگاه تحقیق پیمایشی را برگزار کرد.

استاد این دوره سرکار خانم طاهره امینی کارمند قسمت پژوهش سازمان صدا و سیما استان قزوین، با سابقۀ فعالیت پژوهشیِ آکادمی و تجربی در زمینۀ تحقیق پیمایشی هستند.

این کارگاه به منظور آشنایی و ایجاد زمینۀ فعالیت گروهی در طلاب برنامه‌ریزی شده است که از هفته اوّل ترم دوم آغاز، به لطف خداوند منان تا پایان ترم جاری ادامه خواهد داشت. تاکنون 3 جلسه از کارگاه عملی تحقیق پیمایشی در مدرسه کوثر قزوین برگزار شده است.