برگزاری جلسات دفاعیه

قزوین - برگزاری جلسات دفاعیه متعدد در مدرسه علمیه کوثر

شناسه خبر : 75219

1398/01/18

تعداد بازدید : 41

قزوین - برگزاری جلسات دفاعیه متعدد در مدرسه علمیه کوثر
به همت معاون پژوهش مدرسه علمیه کوثر فرایند فارغ التحصیلی طلاب این مدرسه مجدانه پیگیری شد و جلسات دفاعیه طلاب برگزار شد.

به گزارش ساره شیخی معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران کوثر قزوین تعداد 21 دفاع تحقیق پایانی در نیمه دوم و در زمستان سال 1397 در این مدرسه برگزار شده است. از تاریخ 97/10/23تا تاریخ 97/12/20 زمینه برگزاری جلسات دفاعیه 21 نفر از طلاب حوزه کوثر فراهم گشته و به لطف الهی آثار ایشان با کسب امتیازات خوب و عالی پذیرفته شده‌ است.