جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

مرکزی برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه الزهرا «سلام الله علیها» اراک

شناسه خبر : 74920

1397/12/27

تعداد بازدید : 31

مرکزی برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه الزهرا «سلام الله علیها» اراک
برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه الزهرا «سلام الله علیها» اراک

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی سرکارخانم آسیه رجبی با عنوان رحمت و غضب خدا در نزول باران مورخ 1397/12/26 با راهنمایی سرکارخانم قربانی و داوری سرکار خانم معین السادات در مدرسه الزهرا اراک