خوزستان - نشست مدرسه علميه فاطميه باغملك

شناسه خبر : 74909

1397/12/26

تعداد بازدید : 50

خوزستان - نشست مدرسه علميه فاطميه باغملك
نشست بصیرتی باعنوان تبین بیانیه گام دوم انقلاب باحضور جناب آقای دکتربهمن شهریاری مسول بسیج دانشجویی استان دراین مدرسه برگزارشد

این جلسه که  باحضور طلاب،اساتیدوکادرحوزه  بود استاد به بیان سیرانقلاب درچهل ساله ی اخیر وفراز و فرودهای انقلاب پرداختند و به دلیل کمبود وقت تبیین وتوضیح بیانیه  گام دوم انقلاب به جلسه دیگرموکل شدودرپایان طلاب به طرح سوالات خودوپاسخ به آنهاپرداختند.