خوزستان - كارگاه مدرسه علميه فاطميه باغملك

شناسه خبر : 74908

1397/12/26

تعداد بازدید : 72

خوزستان - كارگاه مدرسه علميه فاطميه باغملك
دوره پژوهشی مقاله نویسی که با حضور استاد آقاجاری و تعدادی از طلاب مدرسه ی علمیه فاطمیه(سلام الله علیها) در مدرسه ی علمیه حضرت زینب (سلام الله علیها) ایذه برگزار گرديد.