خوزستان - كارگاه مدرسه علميه حضرت زينب (س) اميديه

شناسه خبر : 74896

1397/12/26

تعداد بازدید : 57

خوزستان - كارگاه مدرسه علميه حضرت زينب (س) اميديه
دوره مقاله نویسی مورخ25/12/97 با حضور استاد حجت الاسلام آقاجری و شرکت طلاب در حال تحصیل،هسته پژوهشی مدرسه،اساتید در این مدرسه برگزار گردید.