جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

مرکزی جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه هاجر«سلام الله علیها» خمین

شناسه خبر : 74851

1397/12/26

تعداد بازدید : 65

مرکزی جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه هاجر«سلام الله علیها» خمین
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه هاجر«سلام الله علیها» خمین

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی
 خانم معصومه حامدی
با عنوان "بررسی نقش امتحان های الهی در تکامل انسان"
۹۷/۱۲/۲۵
مدرسه علمیه هاجر«سلام الله علیها» خمین