جلسه دفاعیه تحقیق پایانی

مرکزی برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه هاجر«سلام الله علیها» خمین

شناسه خبر : 74850

1397/12/26

تعداد بازدید : 48

مرکزی برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه هاجر«سلام الله علیها» خمین
جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خانم سمیه شیخی مدرسه علمیه هاجر«سلام الله علیها» خمین

جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خانم سمیه شیخی
با عنوان"جایگاه امام علی علیه السلام در مهندسی فرهنگ و تمدن اسلامی"
 ۹۷/۱۲/۲۵
مدرسه علمیه هاجر«سلام الله علیها» خمین