جلسـه دفـاعیه تحـقیق پایانـی

مرکزی برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه الزهرا «سلام الله علیها» اراک

شناسه خبر : 74812

1397/12/25

تعداد بازدید : 61

مرکزی برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه الزهرا «سلام الله علیها» اراک
برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه الزهرا «سلام الله علیها» اراک

برگزاری جلسه دفاعیه مدرسه الزهرا س اراک خانم صغری خدابخشی با موضوع تاثیر دعای والدین در سرنوشت فرزندان به راهنمایی سرکارخانم راستین فر و داوری سرکارخانم حسینخانی1397/12/25