فارس برگزاري كارگاه پاراگراف نويسي حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها گله دار

شناسه خبر : 74716

1397/12/23

تعداد بازدید : 85

فارس برگزاري كارگاه پاراگراف نويسي حوزه علميه فاطمه الزهرا سلام الله عليها گله دار
اولین جلسه کارگاه پاراگراف نویسی باحضورطلاب پایه اول ودوم وباحضور خانم عبدالله پورکتابدارحوزه برگزارشد.

به گزارش پایگاه خبری اطلاع رسانی حوزه های علمیه خواهران "خانم عبدالله پور"درجمع طلاب مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(س)گله دارگفت:پاراگراف دریک مقاله شامل پاراگراف مقدمه،پاراگراف پشتیبان وپاراگراف نتیجه می باشد.
وی افزود:جمله موضوع اولین جمله پاراگراف بوده که ازدوبخش فکرمرکزی پاراگراف وبافت لازم برای فکرمرکزی پاراگراف تشکیل شده است.
خانم عبدالله پوربیان کرد:جمله موضوع نبایدعام وکلی باشدزیراجمله موضوع بایدآنقدرمحدودباشدتابتوان آن رادریک پاراگراف بسط داد.
کتابدارمدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س)گله دارخاطرنشان کرد:درصورتی که جمله موضوع عام وکلی است می توان آن راازچندجهت موضوع،زمان ومکان محدودکرد.
وی تاکیدکرد:جمله موضوع بیان بدیهات وواقعیاتی که نیازی به اثبات ندارندنیست،بلکه ادعایی چالش برانگیزمی باشد.