خوزستان - میزگرد مدرسه فاطمه الزهرا (س) کوی علوی

شناسه خبر : 74690

1397/12/22

تعداد بازدید : 59

خوزستان - میزگرد مدرسه فاطمه الزهرا (س) کوی علوی
در تاریخ 97/12/18 میزگرد علمی- پژوهشی در مرکز آموزشی – تربیتی حضرت فاطمه الزهراء(س)کوی علوی برگزار شد.

محوریت میزگرد پیرامون  « تفسیر آیات  11و 12 سوره حجرات و مباحث اخلاقی اجتماعی آن »

در این میزگرد 5 نفر از طلاب با حضور استاد ناظر به بحث وگفتگو پیرامون این آیات و مسائل مصداقی آن در جامعه پرداختند ؛ واینکه گاهی فرد بصورت آگاهانه یا ناآگاهانه بعضی رفتارها را انجام می دهد که پیامد مثبت یا منفی به دنبال خواهد داشت .