فارس دفاع از پايان نامه بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیه مركز مديريت فارس

شناسه خبر : 74679

1397/12/22

تعداد بازدید : 67

فارس دفاع از پايان نامه بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیه مركز مديريت فارس
جلسه دفاع از پایان نامه خانم خوب اندیش یکی از طلاب غیر حضوری مقطع سطح 3 با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیه در محل مدیریت استان فارس برگزار شد .

به گزارش پایگاه خبری -اطلاع رسانی حوزه علمیه خواهران ، جلسه دفاع از پایان نامه خانم خوب اندیش از طلاب غیر حضوری مقطع سطح سه رشته فقه واصول با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیه با راهنمائی استاد سید محمد رضا موسوی و داوری استاد محمد برکت برگزار شد.

خانم خوب اندیش درتشریح بررسی تطبیقی جایگاه عرف در استنباطهای فقهی شیعه و حنفیه تصریح کرد : ادله اجتهاد یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع محدود به همین چهار مورد است‎، اما در روند اجتهاد عوامل دیگری نیز موثر هستند بحدی که در سایر فرقه های اسلامی در ردیف و در کنار همان ادله اجتهاد ، مثل عرف، قیاس، استحسان، مصالح مرسله قرار گرفته اند .

طلبه سطح 3در ادامه بیان کرد : در فقه شیعه در لابه لای مباحث اصولی در مورد آنها سخنانی گفته شده ، و برخی صریحا رد شده مثل قیاس و برخی دیگر مثل عرف و بنای عقلا با قیود و شرایطی پذیرفته شده است.

خوب اندیش خاطرنشان کرد : عرف پدیده است که از جانب عقل ،در نفس عموم انسانها یا گروه های خاصی که با آن سیر و زندگی کرده اند به صورت یک عادت هویدا گشته و این عادت در شکل گفتار یا کردار یا ترک تأثیر می گذارد؛ و طبع سالم و غیر آلوده به شهوات آن را می پذیرد.

وی گفت : در دیدگاه امامیه هر دلیلی که قطع ایجاد نماید و یا از جانب شارع تأیید شود صلاحیت دارد تا در کنار ادله اربعه قرار گیرد، تلقی عرف به مثابه یکی از منابع استنباط حکم شرعی در کنار کتاب، سنت، عقل واجماع است.

خوب اندیش در پایان اظهار کرد : روش تحقیق حاضر به اعتبار موضوع توصیفی و به اعتبار هدف بنیادی و از نظر جمع آوری مطالب به شیوه ی کتابخانه ای می باشد .