فراخوان مقاله همایش مهدویت

قزوین برگزاری همایش علمی پژوهشی مهدویت با عنوان «تمدن سازی و آمادگی برای ظهور» در مدرسه علمیه کوثر

شناسه خبر : 74636

1397/12/22

تعداد بازدید : 123

قزوین برگزاری همایش علمی پژوهشی مهدویت با عنوان «تمدن سازی و آمادگی برای ظهور» در مدرسه علمیه کوثر
پوستر فراخوان مقاله ششمین همایش مهدویت با عنوان «تمدن سازی و آمادگی برای ظهور» که در مدرسه علمیه کوثر قزوین در اردیبهشت ماه سال 98 برگزار خواهد شد، منتشر شد.