سمنان دفاعیه طلاب سطح دو مدرسه عصمتیه

شناسه خبر : 74543

1397/12/21

تعداد بازدید : 102

سمنان دفاعیه طلاب سطح دو مدرسه عصمتیه
دفاعیه طلبه سطح دو عصمتیه سمنان برگزار شد .


در تاریخ 19/12/97 دفاعیه سرکار خانم نودهی با موضوع «عوامل و آثاررشوه از دیدگاه آیات و روایات »با حضور سرکار خانم رستمیان (استاد راهنما ) و دکتر پریمی (استاد داور) برگزار شد.