اردوی علمی

قزوین - اردوی علمی: حضور در همایش آینده نگاری تمدن نوین اسلامی

شناسه خبر : 74414

1397/12/19

تعداد بازدید : 79

با توجه به اهمیت بحث آینده پژوهی دینی، واحد پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین پس از تعامل با دانشکده آینده پژوهی به دعوت این نهاد علمی، در همایش علمی آینده نگاری تمدن نوین اسلامی حضور یافت.

با توجه به اهمیت بحث آینده پژوهی دینی، واحد پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر قزوین پس از تعامل با دانشکده آینده پژوهی به دعوت این نهاد علمی، در همایش علمی آینده نگاری تمدن نوین اسلامی حضور یافت. در این نشست علمی هشت مقاله برتر به صورت ارائه سمینار به مخاطبان عرضه شد. لیست مقالات بدین شرح است:

·        راهکارهای رسیدن به تمدن اسلامی از منظر آیات و روایات (حجت الاسلام زارعی)

·        آینده پژوهی شکل گیری آرمان شهر اقتصادی و اجتماعی در تمدن نوین اسلامی (دکتر بیات)

·        هویت دینی و آینده همگرایی در جهان اسلام (دکتر بهنام سرخیل)

·        روندها و پیشران های آینده تمدن نوین اسلامی با تاکید بر نظرات امام خمینی . مقام معظم رهبری (دکتر کشاورز ترک)

·        مولفه های زمینه ای تمدن سازی اسلامی (دکتر خورشیدی)

·        گذار تمدن نوین اسلامی از طریق تاب آور سازی جامعه ایرانی در مقابل عدم قطعیت آینده(دکتر پارسا مهر)

·        بررسی دیدگاه بازتولید و نوسازی تمدن اسلامی در ایران (گذشته ، حال ، آینده) (دکتر عادلفر)

·        مدل رنسانس اسلامی قرن چهارم هجری نقشه راهی برای شکل دادن تمدن نوین اسلامی (دکتر تفضلی)

·        فناوری نوظهور پیشران تمدن نوین اسلامی (دکتر قاسمی)