کارگاه پژوهشی

قزوین- کارگاه مهندسی پژوهش

شناسه خبر : 74410

1397/12/19

تعداد بازدید : 73

به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر کارگاه دو ساعته شیوه مهندسی و ساختار بندی مقالات به اعضای انجمن نسیم پویش آموزش داده شد.

 

در این برنامه خانم معینی فر ده ایتم کلی که در مقالات پژوهشی کاربرد دارد را معرفی و اشاره کردند که با توجه به نوع مقاله و موضوع آن چند گزینه انتخاب و در ساختار تحقیق لحاظ می شود. این ایتم ها عبارتند از معنا شناسی، دیده بانی(بررسی آراء)، چرایی و فلسفه آراء، تطبیق آراء و نقد آراء، تحلیل، توصیف، استخراج وجوه اختلاف و اشتراک،  در نظر گرفتن عوامل و راهکارها، پیامد شناسی، معرفی مصادیق، شبهه شناسی.