نشست علمی: قرآن و مستشرقان (جلسه اول)

قزوین- سلسله نشست های قرآن و مستشرقان (جلسه اول) موضوع: آشنایی با مفهوم استشراق و مستشرقان نامدار

شناسه خبر : 74406

1397/12/19

تعداد بازدید : 71

در پی فعالیت های مستمر مستشرقان و تحقیقات همه جانبه آنها در زمینه قرآن و حدیث واحد پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر سلسله نشست های قرآن و مستشرقان را در راس برنامه های پژوهشی قرار داد.

 

در جلسه اول این نشست های علمی دکتر آزادی طلاب را با مقوله استشراق و مستشرقان نامدار آشنا کرد. دکتر آزادی در تعریف شرق شناسی گفت: شرق شناسی یا خاورشناسی که در زبان عربی از آن با عنوان (( استشراق )) یاد می شود. معادل واژه انگلیسی  ((ORIENTALISM)) می باشد . کلمه ((استشراق)) از ریشه شرق به معنای خاور است. استشراق، شرق‏شناسی یا خاورشناسی در تعبیری موجز، دسته‏ ای از پژوهشهای غربی هاست که در خصوص میراث شرق و بویژه مسائل مرتبط با تاریخ، زبان، ادبیات، هنر، علوم، عادات و سنن آن انجام می‏ پذیرد. بنابراین، خاورشناس، فردی از دیار مغرب‏ زمین است که میراث شرق و هر آنچه را که به نوعی به تاریخ، زبان، ادبیات، هنر، علوم، عادات و سنن آن تعلق دارد، بررسی می‏ کند. این اصطلاح، شامل همه شاخه ‏های دانشی می‏ شود که به پژوهش درباره همه ملتهای شرقی، زبان، دین، علوم، آداب و رسوم و فنونشان می‏پردازد. استاد آزادی قلمرو مطالعات مستشرقان را بدین شرح معرفی کرد: اطلاعات جغرافيايي و تاريخي شرق، زبان و هنر و ادبيات و ديگر ويژگي‌هاي کشورهاي شرقي، تمام علوم و فنون و تمدن شرقيان، اسلام‌شناسي.

وی از مستشرقان نامداری چون هانری کربن، گلدزیهر، تئودور نولدکه و موریس بوکای و ... نیز یاد کرد.