کارگاه پژوهشی آشنایی با سیر اقدامات در تدوین مقاله

قزوین - کارگاه: آشنایی با سیر اقدامات در تدوین مقاله

شناسه خبر : 74398

1397/12/19

تعداد بازدید : 70

به همت معاونت پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر کارگاه دو ساعته آشنایی با سیر اقدامات در تدوین مقاله با حضور طلاب تفسیر 97 برگزار شد.

در این کارگاه خانم معینی فر سیر اقدامات لازم برای تدوین مقاله را به ترتیب به طلاب آموزش دادند تا ایشان در تدوین مقاله مهارت لازم را کسب نمایند. ایشان گام های پژوهش را به این نحو دسته بندی کردند: انتخاب موضوع، جستجوی مطالب در راستای آشنایی با ابعاد موضوع ابتدا در اینترنت و سپس در سایت های نور مگز و ... ، ریز کردن موضوع با طراحی سوالات، مهندسی پژوهش و ساختار بندی، گردآوری منابع، فیش نویسی، تدوین اولیه، تحلیل مطالب، حذف زوائد، ویراستاری، تدوین نتیجه و چکیده.