گیلان اردوی علمی پژوهشی مدرسه حضرت معصومه رودبار

شناسه خبر : 74372

1397/12/19

تعداد بازدید : 51

گیلان اردوی علمی پژوهشی مدرسه حضرت معصومه رودبار
در استان گیلان به همت معاون پژوهش مدرسه حضرت معصومه رودبار طلاب این مدرسه از کتابخانه دانشگاه گیلان بازدید نمودند.

 روز چهارشنبه مورخ 97/12/15  ، 23  نفر از طلاب  مدرسه حضرت معصومه رودبار با همراهی معاون پژوهش ومسئول خوابگاه از کتابخانه مرکزی دانشگاه گیلان بازدید نمودند وبا  بخش امانات،مرجع ،پایان نامه و سایت  آشنا شدند و مسئول محترم کتابخانه توضیحاتی را درباره سال تاسیس وامکانات کتابخانه ارائه نمودند .

در این اردوی علمی- پژوهشی  طلاب با  دکتر قاسمی روشن نویسنده واستاد داور تحقیقات پایانی وجشنواره ها  در فضای دانشکده علوم انسانی دیدار نمودند. ایشان به  جایگاه پژوهش و اهمیت حضور طلاب در فضای دانشگاه پرداختند  ووحدت حوزه ودانشگاه  را در شرایط کنونی جامعه بسیار مهم وحساس برشمردند .

 لازم به ذکر است  طلاب درسخنرانی استاد پناهیان نیز شرکت نمودند وبا حضور بر سر مزار شهدای گمنام  وقرائت فاتحه با شهدا تجدید میثاق نمودند.