مرکز تخصصی سطح چهار الزهراء گرگان

گلستان- برگزاری یازدهمین جلسه کانون کتابداران استان- مرکز پژوهش های اسلامی الزهرا گرگان

شناسه خبر : 74308

1397/12/18

تعداد بازدید : 96

گلستان- برگزاری یازدهمین جلسه کانون کتابداران استان- مرکز پژوهش های اسلامی الزهرا گرگان
به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه الزهرا(س)نشست کتابداران استان درمرکزپژوهشی الزهرا(س)گرگان برگزارگردید.

دراین نشست که باحضورکتابداران مدارس استان برگزارشد خانم ربابه کابوسی مدیر گروه فقه مرکز پژوهشی الزهرا(س)  ازنشست هاودوره های برگزارشده در این مرکز گزارشی راارائه کرد. سپس خانم معصومه رضایی توضیحاتی در مورد بخش امانا­ت سامانه کتابداری داد­و درادامه خانم مریم رضایی عملیات انتقال درهم کرد درسامانه کتابداری رابیان ودرپایان خانم صدیقه بهرامی معاون پژوهش مرکزمدیریت حوزه علمیه خواهران استان گلستان  ضمن  بازدید ازنشست، پیشنهاداتی برای ارتقاء کتابداری وکتابخوانی مطرح نمود.

اخبار مرتبط