کرمانشاه- خبر مدارس- مرکزتخصصی حضرت ولی عصر(عج)- برگزاری جلسه دفاعیه

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکزتخصصی حضرت ولی عصر(عج)- برگزاری جلسه دفاعیه

شناسه خبر : 74087

1397/12/14

تعداد بازدید : 41

کرمانشاه- خبر مدارس- مرکزتخصصی حضرت ولی عصر(عج)- برگزاری جلسه دفاعیه
جلسه دفاعیه پایان نامه در مرکز تخصصی حضرت ولیعصر(عج) برگزار شد.

جلسه دفاع ازپایان نامه سرکارخانم" فاطمه حیدری" ازطلاب مرکزتخصصی تفسیروعلوم قرآنی حضرت ولی عصر(عج) استان کرمانشاه باعنوان "ارزشیابی ترجمه واژگان اضداد درقرآن کریم" باراهنمایی" جناب آقای دکترجمال فرزند وحیزیدعزه " وداوری "حجت الاسلام والمسمین جناب آقای محمد فلاحی قمیزیدعزه " درمحل مرکزتخصصی تفسیرو علوم قرآنی حضرت ولی عصر(عج) بصورت ویدئوکنفرانس با مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم برگزارشد.

حیدری درابتدا اظهارداشت: اشتراک لفظی در بخش قابل توجهی از مفردات قرآن به چشم می خورد. از جمله زیر مجموعه های اشتراک لفظی واژگان اضداد هستند که دارای دو معنای متضادند، مانند «عسعس». نکته قابل توجه در مورد این واژگان این است که می توان معنای صحیح آن ها را  با استفاده از معیارهایی مانند آیات قرآن، روایات تفسیری، نظر اهل لغت و مفسرین به دست آورد. از طرفی انتقال علوم و معارف قرآن به عنوان کتاب هدایت بشر برای عموم مردم از طریق ترجمه امکان پذیر است، این انتقال نقاط قوت و ضعفی دارد پس توجه و حساسیت در امر ترجمه قرآن بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: این تحقیق بر آن است که در چهار فصل به ارزشیابی ترجمه ی 50 واژه ی اضداد قرآنی (از مفردات قرآن) که مورد اتفّاق بیشتر دانشمندان قرآنی هستند، بپردازد و در 4 فصل بعد از بیان مفاهیم، آن ها را معرفی کند و در مراحل بعدی ضمن بیان معنای صحیح واژگان با استفاده از معیارهای صحت معانی آنان با عناوین: موافقت با آیات، موافقت با روایات، موافقت با لغت عرب، موافقت با دیدگاه مفسرین، معانی استعمالی واژه را در ترجمه های موجود فارسی (10ترجمه) ارزشیابی و قضاوت نماید.

درپایان پس ازبیان نکات لازم ازسوی هیات داوران وقرائت صورتجلسه توسط قاسمی دبیر جلسه دفاع، فاطمه حیدری موفق به اخذ رتبه خیلی خوب شد.