خوزستان - سیرمطالعاتی موسسه اموزش عالی الزهرا (س) اهواز

شناسه خبر : 73888

1397/12/11

تعداد بازدید : 89

خوزستان - سیرمطالعاتی موسسه اموزش عالی الزهرا (س) اهواز
عنوان برنامه : حلقه کتاب (راهبری سیر مطالعاتی ) جلسه اول استاد مدعو :سر کار خانم کردونی، سرکار خانم بومی و آقای غبیشاوی مخاطبین : طلاب سطح سه گروه تفسیر و علوم قرآنی، فقه و اصول، کلام زمان : یکشنبه 97/12/5 در موسسه آموزش عالی حوزوی الزهرا (سلام الله علیها) اهواز برگزار گردید.