کارگزوه تخصصی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی

تهران برگزاری کارگروه تخصصی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی

شناسه خبر : 73847

1397/12/07

تعداد بازدید : 67

تهران برگزاری کارگروه تخصصی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی
برگزاری کارگزوه تخصصی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی

در روز سه شنبه 97/12/7در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر، کارگروه تخصصی پژوهشی تصویب موضوعات پایان نامه های سطح ۳ در گرایش فلسفه و کلام اسلامی،  برگزار گردید.
در این جلسه موضوعات و اساتید پنج نفر از طلاب سطح ۳ در گرایش گرایش فلسفه و کلام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.