کارگروه تخصصی پژوهشی گرایش فقه و اصول

تهران برگزاری کارگروه تخصصی پژوهشی فقه و اصول

شناسه خبر : 73846

1397/12/07

تعداد بازدید : 69

تهران برگزاری کارگروه تخصصی پژوهشی فقه و اصول
برگزاری کارگروه تخصصی پژوهشی گرایش فقه و اصول

در روز سه شنبه 97/12/7 در مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر کارگروه تخصصی پژوهشی جهت تصویب موضوعات پایان نامه های سطح ۳ در گرایش فقه و اصول برگزار گردید.

در این جلسه موضوعات و اساتید هشت نفر از طلاب سطح ۳ در گرایش فقه و اصول مورد بررسی قرار گرفت.