معرفي مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی

شناسه خبر : 73520

1397/12/06

تعداد بازدید : 915

معرفي  مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی

مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی

پژوهش و تولید علم، یکی از رسالت‌های مهم حوزه‌های علمیه است که فرایندی زمان بر، تخصصی و نیازمند دسترسی به منابع علمی است. رسالت مهم معاونت پژوهش  زدودن موانع پژوهشی و تسهیل فرایند تحقیق برای پژوهشگران است تا شعار «هر طلبه یک پژوهشگر» را به واقعیتی جاری و ساری در حوزه‌های علمیه خواهران تبدیل سازد. بدیهی است همیاری پژوهشی اساتید معزز و خبره گامی مهم در کمک علمی به خواهران طلبه پژوهشگر و زدودن زمینه های پژوهش هراسی خواهد بود. ناظر به این اهداف  «مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی»  تأسیس می‌گردد.

مهمترین رسالت و مسئولیت این مرکز، تسهیل رفتارهای پژوهشی، اتقان و اعتلای پژوهش‌های مد نظر در حوزه های علمیه خواهران در راستای ارائه آثار فاخر علمی است که در این رابطه اقدامات ذیل مد نظر است:

-  دسترسی به منابع و مدارک علمی

-  ارائه مشورت‌ها و راهنمایی نقطه به نقطه کلیه مراحل پژوهش به طلاب و دانش آموختگان و سایر افراد حوزوی.

-  همفکری علمی با اساتید در جهت رشد کمی و کیفی پژوهش های دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران.

ضرورت:

گستردگی حوزه‌های علمیه خواهران در اقصی نقاط کشور فرصتی تاریخی برای تربیت بانوان فاضله است ولی محدودیت منابع پژوهشی و امکانات، کمبود اساتید راهنما و مشاور، تجربه محدود طلاب در زمینه پژوهش، عدم آشنایی با پژوهش های مشابه جهت بهره گیری از روش و تجربه پژوهشی آنها و دشواری استفاده از منابع و عدم آشنایی با ترجمه منابع استنادی، و اصیل و.... باعث شده تا پژوهش و تولید علم، به یک فرایند جاری و ثابت در حوزه های علمیه خواهران تبدیل نگشته و فقدان آثار فاخر و اثرگذار در مجامع علمی و حوزه های نخبگانی ملموس باشد. همچنین با توجه به نیازهای متنوع موجود در استان ها از جهت علمی- پژوهشی، طلبه‌های خواهر باید در این زمینه حضور فعال و روزآمد‌تر داشته باشند، بنابراین جهت تقویت بنیه علمی آثار پژوهشی و رفع کمبودهای منبع پژوهی در استان ها، وجود «مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی» ضرورتی غیرقابل انکار است.

مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی با بهره‌گیری از اساتید خبره مقبول و خلاق در حوزه تخصصی و ارائه مشاوره پیوسته در تمامی فرایندهای پژوهشی، به انگیزه بخشی علمی و غنی سازی پژوهشی آثار علمی خواهران یاری رسانده و آنان را در زمینه تولید دانش ناظر به نیازهای منطقه‌ای و ملی، فعال و پویا می‌سازد. در حال حاضر این مرکز، در 18 گرایش علمی موجود در حوزه‌های علمیه خواهران و نیز مهارت‌های بهره‌گیری از روش‌های پژوهش در فضای مجازی- و با راهبری میز کار کارشناس به ارایه مشاوره خواهد پرداخت.

اهداف:

راهبری پژوهشی دانش آموختگان حوزه های علمیه خواهران

تسهیل فرایند پژوهشی به صورت حضوری و غیر حضوری

رفع کاستی‌ها از مراحل و فرایند پژوهش و ارتقای سطح کیفی پژوهش ها

تسهیل دسترسی به منابع علمی موجود در قم برای همه طلاب کشور

انگیزه بخشی به خواهران طلبه برای فعالیت‌های پژوهشی با مشارکت اساتید و بهره گیری از منابع

ساماندهی امر پژوهش در مدارس با همیاری عوامل انسانی (صف و ستاد) در استان‌ها

هم افزایی و ارتقا بخشی دانشی عوامل انسانی متخصص شاغل و در حال فعالیت در مدارس و تشکل های پژوهشی استانی: اساتید راهنما، مشاوره و سایر مسئولین پژوهش.

مرکز مشاوره و خدمات پژوهشی در راستای تنوع راهبری های پژوهشی، دوره های پودمانی، کادرسازی، و خدمات ترجمه، ماموریت های مشاوره ای زیر را ارایه می نماید:

1.      ماموریت خدمات پژوهشی:

مشاوره به پژوهشگران با شیوه‌های گوناگون ارتباطی توسط کارشناسان‌، در مرکز انجام می شود.

ارتباط با پژوهشگران با شیوه‌های زیر خواهد بود:

·  ارتباط تلفنی مستقیم.

·  ارتباط مجازی از طریق سامانه کوثر نت.

·  ارتباط از طریق ایمیل.

خدمات پژوهشی این مرکز از نوع مشاوره و خدمت ارتقایی پژوهشی، جبران کمبودها و کاستی‌های قهری جغرافیایی و یا عدم دسترسی‌ها به منابع خواهد بود و به هیچ نحو نافی و یا مزاحم و یا مانع فعالیت‌های رسمی و مصوب پژوهشی مانند وظایف اساتید راهنما و یا معاونان پژوهشی مدارس نخواهد بود.

2.      ماموریت راهبری پژوهشی:

در هر گرایش، با توجه به احاطه و اطلاع اجمالی ای که کارشناس مدعو در مرکز دارد، سعی می‌کند جزواتی از موضوعات نوپدید یا با رویکرد بینارشته ای با اولویت موضوعات زن و خانواده تهیه و اولویت آنها را بیان نماید.

3.      برگزاری دوره پودمانی معاونین پژوهشی، دستیاران پژوهشی و  اساتید استانی

برای توسعه خدمات مرکز و ایجاد همگرایی بین اساتید مرکز و همیاران پژوهشی استانی و نشاط افزائی پژوهشی در استان‌ها و مدارس به صورت سالیانه در هر استان دوره‌های ویژه‌ای برای معاونین پژوهشی، اساتید و دستیاران پژوهشی برگزار خواهد شد.

فرایند و مراحل پژوهشی و راهبردهای خدماتی:

1.    انگیزه بخشی پژوهشی: تشویق به نگارش مقالات پژوهشی کوتاه با تمرین طراحی سازواره پژوهشی

2.    ایده یابی: راهنمایی در انتخاب موضوع و مسئله پژوهشی مناسب، توجه به پیشینه موضوع و ارجاع‌های اولیه و تولید کتابچه‌های موضوعات همراه با راهنمای اجمالی در هر مسئله و پژوهشی.

3.    طرح نامه نویسی: راهنمایی در ساختار بندی پژوهشی (چگونگی طرح پرسش‌ها، پیشینه‌یابی و فرضیه‌سازی و ...)، معرفی پژوهش‌های مشابه جهت ارائه الگویابی، معرفی منابع موجود جهت پیشینه پژوهشی و تقویت بنیه علمی پژوهشگر و معرفی نرم افزارهای پژوهشی و نحوه استفاده از آنها و نیز معرفی فرصت‌های مطالعاتی در اینترنت.

منبع شناسی: منبع شناسی تفصیلی برای پژوهشگر و چگونگی بهره برداری، مراجعه و نیز تهیه منابع دشوار

 

هم افزایی با اساتید راهنما و ارتقاء بخشی دانشی: غنی سازی اساتید از جهت بازپروری روشی، معرفی آخرین منابع علمی و نشریات پژوهشی به آنها، معرفی جدید ترین نرم افزارهای علمی، تبادل تجارب پژوهشی اساتید جهت هم افزائی و اعتلابخشی مهارتها‌ی مشاوره و راهنمایی

گردآوری: اهتمام به مشاوره و همیاری در تامین منابع علمی دشوار و دسترس پذیری منابع، مشاوره پژوهشی جهت غنی سازی علمی آثار پژوهشی

ترجمه: پژوهشیاری در زمینه ترجمه

نگارش: مشاوره نگارش مبتنی بر اصول طراحی سازواره پژوهشی، مهارت اقتباس از منابع و بازنویسی آنان

ارزیابی: ارزیابی پیش از عرضه آثار با هدف غنی سازی تکمیلی

گروه‌های پژوهشی:

گروه‌های پژوهشی در این مرکز ناظر به گرایش‌های علمی موجود در دو سطح سه و چهار حوزه‌های علمیه خواهران و همچنین نیازهای روش شناختی و منبع شناختی خواهد بود.

رویکرد

گروه های علمی

روش شناسی

روش تحقیق اسنادی و میدانی و پیمایشی

منبع شناسی

جامع منابع دیجیتال

سطح سه

فلسفه اسلامی

فقه و اصول

تاریخ اسلام

تفسیر و علوم قرآن

کلام (مهدویت)

مطالعات زنان

کلام اسلامی

ادبیات عرب

کلام (امامت)

اخلاق و تربیت

سطح چهار

تفسیر تطبیقی

فقه خانواده

حکمت متعالیه

 
فعالیت‌های ترجمه در سطح متعارف و محدود در هر بخش،به وسیله‌ی کارشناس همان بخش انجام می‌شود و ترجمه تخصصی در میز ترجمه که در مرحله بعد راه‌اندازی خواهد شد، انجام می‌شود.

 

 

 

اخبار مرتبط