خوزستان - سیر مطالعاتی مدرسه علمیه الزهرا (س) سطح2 اهواز

شناسه خبر : 73389

1397/12/04

تعداد بازدید : 25

خوزستان - سیر مطالعاتی مدرسه علمیه الزهرا (س) سطح2 اهواز
شروع سیر مطالعاتی کانون در ترم دوم با حضور طلاب سطح دو و با محوریت کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی برگزار شد.

سیرمطالعاتی کانون با محوریت (اندیشه  اسلامی طرح کلی در قران) می باشد. این کتاب سلسله جلسات استاد امام خامنه ای (دام ظله العالی ) درتبیین اصول عقاید می باشد. این کتاب با کتاب های متعددی که به عنوان اندیشه اسلامی یا اصول عقاید به رشته تحریر درامده اند متفاوت است. سخنان امام خامنه ای به عنوان تبیین منظومه فکری ایشان طرح کشوری می باشد که در همه کشور در حال برگزاری است سطح دو حوزه الزهرا هم این طرح را شروع کردن واز ترم قبل فعالیت خود را به صورت رسمی اغاز کردیم .

- در این جلسه به بحث ایمان پایبندی به تعهدات پرداخته شد.

- واینکه تعهدات  فرد مومن دل بخواهی و گاهگاهی  نیست این جور نیست ان کس که میخواهد خود را مومن قلمدادکند، هرجا نفع وسود وبهره شخصی تجاوزکارانه خودش ایجاب کرد، مومن باشد. وهرجا به نفع خودش نباشد از اسلام وایمان روگردان باشد.