معاون پژوهش مدرسه فاطمه الزهرا س بندر ترکمن خبر داد:

گلستان- شرکت در نشست پیش همایش باز خوانی آثار علمی – فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

شناسه خبر : 72971

1397/11/23

تعداد بازدید : 59

گلستان- شرکت در نشست پیش همایش باز خوانی آثار علمی – فرهنگی انقلاب اسلامی ایران
شرکت در نشست پیش همایش باز خوانی آثار علمی – فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

به گزارش معاونت پژوهش مدرسه علمیه فا طمه الزهرا (س) بندرترکمن تعدادی از پژ<هشگران،کادر و اساتید در نشست پیش همایش باز خوانی آثار علمی –فرهنگی انقلاب اسلامی ایران که  مورخه 18/11/97 در جامعه المصطفی العالمیه برگزار گردیده بود ، شرکت نمودند.

اخبار مرتبط