اردوی علمی پژوهشی

مرکزی اردوی علمی پژوهشی مدرسه علمیه صدیقه الطاهره«سلام الله علیها» غرق آباد

شناسه خبر : 72662

1397/11/23

تعداد بازدید : 72

مرکزی اردوی علمی پژوهشی مدرسه علمیه صدیقه الطاهره«سلام الله علیها» غرق آباد
اردوی علمی پژوهشی مدرسه علمیه صدیقه الطاهره«سلام الله علیها» غرق آباد

ردوی پژوهشی علمی حوزه صدیقه طاهره سلام الله علیها شهر غرق اباد که در نشست فاطمیه حوزه ریحانه الرسول ساوه حضور یافته اند.

نشست از ساعت ۱۴ اغاز شده و تا ساعت ۱۷:۳۰ ادامه خواهد داشت با حضور استاد شانه چی.