اردوی علمی پژوهشی

مرکزی اردوی علمی پژوهشی مدرسه علمیه فاطمه المعصومه«سلام الله علیها» دلیجان

شناسه خبر : 72658

1397/11/23

تعداد بازدید : 64

مرکزی اردوی علمی پژوهشی مدرسه علمیه فاطمه المعصومه«سلام الله علیها» دلیجان
اردوی علمی پژوهشی مدرسه علمیه فاطمه المعصومه«سلام الله علیها» دلیجان

اردوی پژوهشی علمی به محلات جهت شرکت در نشست معارف فاطمی.با حضور استاد مصطفوی
مدرسه فاطمه المعصومه «سلام الله علیها»دلیجان