معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها)بهارخبر داد

همدان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها)شهر بهار

شناسه خبر : 72571

1397/11/19

تعداد بازدید : 78

معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها) شهر بهار از برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خبر داد.

 

معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها) شهربهار از برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در این مدرسه خبر داد.خانم دباغ طهماسبی گفت:دراین جلسه سرکارخانم کبری فخار از تحقیق پایانی خود با موضوع«تغذیه سالم در آیات و روایات» با راهنمایی سرکارخانم زینب رهبرادب و داوری سرکارخانم مریم شمخانی دفاع کرد و حائز رتبه عالی شد.