معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها)بهارخبر داد

همدان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها) شهر بهار

شناسه خبر : 72570

1397/11/19

تعداد بازدید : 70

معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها) شهر بهار از برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خبر داد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها) بهار از برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در این مدرسه خبر داد.خانم دباغ طهماسبی گفت:دراین جلسه سرکارخانم فرشته غفاری  از تحقیق پایانی خود با موضوع «بررسی آثار فقر بر سلامت روح  و روان افراد از دیدگاه اسلام» با راهنمایی سرکارخانم زینب رهبرادب و داوری سرکارخانم مریم شمخانی دفاع کرد و حائز رتبه عالی شد.