معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیهابهارخبر داد

همدان برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها) شهر بهار

شناسه خبر : 72566

1397/11/19

تعداد بازدید : 77

معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها) شهر بهار از برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی خبر داد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه صدیقه کبری(سلام الله علیها) شهر بهاراز برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایانی در این مدرسه خبر داد.سرکارخانم دباغ طهماسبی گفت:دراین جلسه سرکارخانم سمیه الهی از تحقیق پایانی خود با موضوع «عوامل رکود معنوی از دیدگاه امام علی(علیه السلام)»با راهنمایی سرکارخانم زینب رهبرادب و داوری سرکارخانم مریم شمخانی دفاع کرد و حائز رتبه عالی شد.