معاون پژوهش مدرسه علمیه معصومیه نهاوند خبر داد

همدان برگزاری کارگاه مقاله نویسی

شناسه خبر : 72524

1397/11/18

تعداد بازدید : 36

همدان برگزاری کارگاه مقاله نویسی
معاون پژوهش مدرسه علمیه معصومیه نهاوند از برگزاری کارگاه مقاله نویسی خبر داد.

 معاون پژوهش مدرسه علمیه معصومیه نهاوند از برگزاری کارگاه"روش مقاله نویسی"  خبر داد.

سرکارخانم طیبه زمانیان گفت: این کارگاه در یک جلسه ی 2 ساعته با حضور استاد روش تحقیق مدرسه سرکار خانم احمدی برگزار شد.

شرکت کنندگان در کارگاه: تعدادی از اساتید راهنما، اعضای هسته ی پژوهش و تعدادی از طلاب در حال تحصیل.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را افزایش توانمندی طلاب درزمینه نویسندگی، آشنا شدن آن‌ها با شیوه‌های مقاله‌نویسی و فرآیند تحقیق و پژوهش بیان کرد.
ایشان اظهار کرد: در این کارگاه مواردی ازجمله ضرورت کار پژوهشی برای طلاب، اهمیت حضور فعال حوزویان در محافل علمی از طریق یافته‌های پژوهشی و آشنایی با ساختار یک اثر تحقیقی و پژوهشی طرح و بررسی شد.

ایشان ضمن اشاره به شیوه ی نگارش صحیح یک مقاله ،به معرفی انواع مقالات علمی،پژوهشی و مقالات علمی، ترویجی پرداختند. هم چنین به چگونگی موضوع یابی و ویژگی های مسأله پژوهشی مطلوب، ساختار یک مقاله و چگونگی انجام یک پروژه مربوط به مقاله اشاره نمود.

در پایان کارگاه مقرر شد هر کدام از طلاب یک مقاله ی 6 صفحه ای به معاونت پژوهش ارائه دهند.

 

این کارگاه با توجه به درخواست حاضرین در جلسه ادامه خواهد داشت.