معاون پژوهش مدرسه علمیه معصومیه نهاوند خبر داد

همدان برگزاری کارگاه طرحنامه نویسی

شناسه خبر : 72517

1397/11/18

تعداد بازدید : 34

همدان برگزاری کارگاه طرحنامه نویسی
معاون پژوهش مدرسه علمیه معصومیه نهاوند از برگزاری کارگاه طرحنامه نویسی خبر داد.

 معاون پژوهش مدرسه علمیه معصومیه نهاوند از برگزاری کارگاه"طرحنامه نویسی "خبرداد.
   طیبه زمانیان گفت: این کارگاه در یک جلسه ی 2 ساعته با حضور استاد روش تحقیق مدرسه سرکار خانم احمدی برای طلاب فارغ التحصیل و درحال تحصیل در تاریخ  1397/10/13برگزار شد.
 شرکت کنندگان در کارگاه: طلاب در حال تحصیل و تعدادی از اعضای کانون مدرسه بودند.
   ایشان در ابتدا اهمیت طرح تحقیق را برای طلاب تشریح کرد و گفت: طرح تحقیق مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش یک کار تحقیقی است.
      وی با تأکید بر مطرح شدن ویژگی‌های مسأله، گستردگی و علل احتمالی بروز آن برای نوشتن تبیین مسئله، اظهار داشت: محقق بایستی مسأله خود را توضیح داده و حد ومرز آن را بیان کند.
   آشنایی با ابعاد موضوعی و مفهومی طرحنامه، آشنایی عملی و گام به گام با طرحنامه نویسی، توانایی بدست آوردن مهارت طراحی و تنظیم طرحنامه از جمله  اهداف این کارگاه یک روزه بود.
 ایشان افزودند: انتخاب موضوع اولین گام در انجام یک تحقیق پایانی است، از این رو طلاب می بایست موضوع تحقیق پایانی خود را به خوبی انتخاب کرده تا با مشکلی مواجه نشوند.
   در ادامه طلاب با تکمیل یک نمونه طرحنامه با نحوه تکمیل آن آشنا شدند.
   بنا به درخواست عزیزان این کارگاه ادامه دارد.