ماهنامه فرهنگی پژوهشی لسان مبین

ماهنامه فرهنگی پژوهشی لسان مبین

شناسه خبر : 72459

1397/11/17

تعداد بازدید : 91

ماهنامه فرهنگی پژوهشی لسان مبین در مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) توسط معاونت پژوهش منتشر شد.

معاونت پژوهش مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام حسین (ع) با همکاری معاونت فرهنگی اقدام به انتشار ماهنامه فرهنگی پژوهشی با عنوان «لسان مبین» نمود. «لسان مبین» بازتابی از عملکرد ماهانه معاونت پژوهشی و فرهنگی این مؤسسه است. طراحی و تولید محتوای این ماهنامه با همکاری طلاب کارگروه پژوهش مؤسسه انجام شده است. شماره اول تا سوم این ماهنامه به پیوست ارسال می‎گردد.