فراخوان

قزوین - فراخوان ثبت نام سلسله نشست های قرآن و مستشرقان

شناسه خبر : 72340

1397/11/15

تعداد بازدید : 50

موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر سلسله نشست های موضوعی با عنوان " قرآن و مستشرقان" برگزار می کند.