نشست مشترک با نشر هاجر

تهران بازدید و نشست مسئولین نشر هاجر و مسئولین پژوهشکده مطالعات تخصصی کوثر

شناسه خبر : 72339

1397/11/15

تعداد بازدید : 123

تهران بازدید و نشست مسئولین نشر هاجر و مسئولین پژوهشکده مطالعات تخصصی کوثر
تهران بازدید مسئولین نشرهاجر از مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش علوم اسلامی کوثر،کیاهور  از بازدید مسئولین انتشارات هاجر قم از پژوهشکده مطالعات تخصصی و مجتمع آموزش کوثر خبر داد.

کیاهور در ادامه افزود این بازدید به منظور گسترش روابط و همکاری بیشتر میان این پژوهشکده با نشر هاجر قم برقرار گردید.

گفتنی است این بازدید و نشست  مورخ 97/11/8 در پژوهشکده تخصصی کوثر برگزار گردید.

اخبار مرتبط