کارگاه پایان نامه

قزوین - کارگاه پایان نامه نویسی

شناسه خبر : 72335

1397/11/15

تعداد بازدید : 47

کارگاه پایان نامه نویسی ویژه گروه فقه و اصول برگزار شد.

به همت معاونت پژوهش کارگاه یک روزه با موضوع نکات مهم در تدوین پایان نامه فقهی ویژه گروه فقه در موسسه آموزش عالی حوزوی کوثر برگزار گردید. در این کارگاه استاد به ارائه مباحث مهمی در زمینه ویژگی موضوعات پایان نامه های فقهی، آشنایی با نحوه جسست و جو در اینترنت و یافتن موضوعات مراکز مختلف و نکات مربوط به شیوه تحلیل پایان نامه های فقهی ارائه دادند. ایشان تاکید کردند که نباید پایان نامه های فقهی به سبک تفسیر نوشته شود بلکه باید از ادله اصولی در تحلیل مطالب استفاده شود و آراء فقهی نیز لحاظ گردد.