معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه شهرستان قروه در جزین خبر داد

همدان برگزاری نشست معرفی کتاب

شناسه خبر : 72213

1397/11/10

تعداد بازدید : 49

همدان برگزاری نشست معرفی کتاب
معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه قروه در جزین از برگزاری نشست معرفی کتاب خبر داد.

معاون پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه قروه در جزین از برگزاری نشست معرفی کتاب خبر داد.معرفی کتاب توسط خود طلاب این مدرسه انجام شد.