معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک خبر داد

همدان برگزاری نشست علمی-پژوهشی ارزشهای انقلاب اسلامی

شناسه خبر : 72144

1397/11/08

تعداد بازدید : 60

همدان برگزاری نشست علمی-پژوهشی ارزشهای انقلاب اسلامی
معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک از برگزاری نشست علمی-پژوهشی با عنوان «ارزشهای انقلاب اسلامی» خبر داد.

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک از برگزاری نشست علمی-پژوهشی با عنوان «ارزشهای انقلاب اسلامی» خبر داد.

این نشست  با عنوان« ارزش‌های انقلاب اسلامی در بیانات مقام معظم رهبری «دام ظله»،با حضور جمعی از طلاب این موسسه روز یکشنبه مورخ 1397/10/2 ساعت 12/30الی1/30 برگزارگردید.
در این جلسه ،ارزش های انقلاب اسلامی و لزوم پایبندی به آن ،مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سرکار خانم اسدی  همکار پزوهش گفت: شاخصه های انقلاب اسلامی که همواره باید مسیر خود را پنج اصل به اهداف مورد نظرش برساندبدین قرار است.
1-پایبندی به اسلام ناب در مقابل آمریکا و دوری از اسلام سکولار و متحجر گرا.
2- محور قرار دادن مردم به همراه اسلام که هر دو را باید ترکیب کرد.
3-اعتقاد به پیشرفت و تحول و تعامل با محیط با پرهیز از انحراف ها و خطاها.
4-حمایت از محرومان و قشر آسیب پذیر.
5-نفی استثمار و نفی سلطه پذیری و نفی تحقیر ملت به وسیله کشورهای سیاسی دنیاو اصالت بخشیدن به هویت ملی و هویت ایرانی.