معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک خبر داد

همدان برگزاری نمایشگاه پایان نامه ها

شناسه خبر : 72141

1397/11/08

تعداد بازدید : 54

همدان برگزاری نمایشگاه پایان نامه ها
معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک از برگزاری نمایشگاه پایان نامه ها خبر داد.

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک از برگزاری نمایشگاه پایان نامه ها خبر داد
سرکارخانم سمیه نجفی زمردیان گفت : همزمان با هفته پژوهش به منظور آشنایی طلاب با پایان نامه های تدوین شده در سال 1396 الی 1397 گرایش های تفسیر و علوم قرآنی، کلام اسلامی وفقه و اصول« نمایشگاه پایان نامه » ، از روز چهارشنبه 1397/09/21تا روز چهارشنبه 1397/10/05 در سالن مؤسسه برگزارگردید.