معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک خبر داد

همدان برگزاری کارگاه مهارت افزایی آموزش سامانه پایان نامه ها

شناسه خبر : 72136

1397/11/08

تعداد بازدید : 44

همدان برگزاری کارگاه مهارت افزایی آموزش سامانه پایان نامه ها
معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک از برگزاری کارگاه مهارت افزایی آموزش سامانه پایان نامه ها خبرداد.

معاون پژوهش موسسه آموزش عالی حوزوی فدک از برگزاری کارگاه مهارت افزایی آموزش سامانه پایان نامه ها خبرداد.
به همت مدیر محترم مؤسسه آموزش عالی حوزوی فدک شهرستان همدان «سرکار خانم فاطمه جهانگیری» ومعاون پژوهش مؤسسه «سرکار خانم سمیه نجفی زمردیان» ، « جلسه کارگاه آموزش سامانه پایان نامه ها »، با حضور سرکار خانم نجفی ،در روز سه شنبه مورخ 1397/07/24 ساعت 8 الی9 صبح در واحد پژوهش مؤسسه برگزارگردید.
جهانگیری مدیر مؤسسه: هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی طلاب در زمینه ی استفاده از سامانه ی پایان نامه و نحوه بارگذاری مطلب در کارتابل پژوهشی بیان کردند.
سرکار خانم نجفی در این جلسه ، نحوه استفاده از سامانه و آشنایی با قسمت های مختلف (کارتابل جاری ،تاریخچه،انتخاب استاد ،بررسی عدم تکراری بودن موضوع و.....)را آموزش دادند.
ایشان در ادامه , طلاب را با نحوه استفاده از آیین نامه و شیوه نامه و نرم افزارهای موجود در کارتابل آشنا نمودند.
درپایان خانم نجفی به نحوه پیدا کردن موضوعات منطبق بر رشته های درسی طلاب در کارتابل اشاره کردند.
و در پایان هریک از طلاب چندین موضوع برای پایان نامه خود انتخاب نمودند که در جلسات آینده طرح اجمالی را برای بارگذاری در کارتابل ارسال نمایند